Tài Liệu Khóa Học Luyện nghe - Luyện nói Tiếng Anh EngBreak

2/12/16
1,215
Ratings
83
48
#1
[H=2]Nếu các bạn đang tìm kiếm một khóa học Luyện nghe, Luyện nói Tiếng Anh và muốn khóa học thật chất lượng. Và "Khóa Học Luyện nghe, Luyện nói Tiếng Anh EngBreak" sẽ là một khóa học thật chất lượng nhưng hoàn toàn miễn phí của ITRUM.[/H]


Danh Sách Bài Học Bạn Sẽ Nghe:
 1. Lesson 01 - Introducing Yourself
 2. Lesson 02 - What kind of music do you like
 3. Lesson 03 - Before Going to an Appointment
 4. Lesson 04 - A Lunar New Year Flight
 5. Lesson 05 - Shopping
 6. Lesson 06 - Dining Out
 7. Lesson 07 - A Good Singer
 8. Lesson 08 - In The Airport
 9. Lesson 09 - Giving Directions
 10. Lesson 10 - Asking Someone Out
 11. Lesson 11 - The Clothes Shop Is Closed
 12. Lesson 12 - Vacation to Canada
[IMGT=https://i.imgur.com/MWjQRpe.jpg]Khóa Học Luyện nghe, Luyện nói Tiếng Anh EngBreak[/IMGT]​

 
Nhấn vào đây để đăng nhập bằng tài khoản xã hội của bạn