Ghost Windows 7 Ultimate [ 32 & 64Bit - No Soft + No Driver] Nguyên Gốc Không Chỉnh Sửa 2018

binhtiente

New Member
17/10/18
9
1
26
#1
THÔNG TIN BỘ GHOST

  • Được làm từ bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 x32 & x64 nguyên gốc
  • Không lượt bỏ hay tùy chỉnh bất kỳ thành phần nào của windows
  • Windows đã được Active trước khi tạo ghost

CÁC SOFT ĐÃ ĐC CÀI

  • Microsoft .NET Framework 4.6
  • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
  • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
  • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
  • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
  • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable

Bản No Soft No driver 32 Bit

https://www.fshare.vn/file/UAKPMN7RX5LC

Download Bằng Link Google

MD5 : 6E95DA2D - 3DDAF7E3 - 25EA79C7 - E0CAD1CF

Bản No Soft No Driver 64 Bit

https://www.fshare.vn/file/OB8UF7JRYA8Y

Download Bằng Link Google

MD5 : BF5FE163 - E8433138 - E78F142F - 93F1C085